Facebook

Twitter

YouTube

ul. Gnieźnieńska 49, 62-100 Wągrowiec

Sekcja Higieny Komunalnej
 • Wniosek o zezwolenie na ekshumację zwłok (szczątków ludzkich) - pdf, doc
 • Wniosek o zezwolenia na przewóz zwłok (szczątków ludzkich) - pdf, doc

Sekcja Higieny Żywności i Żywienia

 • Wniosek o wpis zakładu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej - pdf
 • Wniosek o dokonanie zmian w rejestrze zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej - pdf
 • Wniosek o zatwierdzenie zakładu i o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej - pdf
 • Wniosek o wykreślenie zakładu z rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej - pdf

Stanowisko Pracy ds. Higieny Pracy

 • Informacja o substancjach, preparatach, czynnikach lub procesach technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym - pdf
 • Informacja o użyciu szkodliwego czynnika biologicznego - pdf
 • Wykaz chorób zawodowych - pdf
 • Zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej - pdf

Stanowisko Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży

 • Wniosek o wydanie opinii - pdf, doc, doc
 • Wniosek o wydanie decyzji dot. złobka - pdf, doc
 • Wniosek o wydanie opinii w sprawie zawieszenia zajęć - pdf, doc

Stanowisko Pracy ds. Epidemiologii

 • Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej ZLK 1 - pdf, doc

 • Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania gruźlicy ZLK 2 - pdf, word

 • Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania zachorowania na chorobę przenoszoną drogą płciową ZLK 3 - pdf, doc

 • Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania zakażenia HIV / zachorowania na AIDS / zgonu osoby zakażonej HIV/ chorej na AIDS ZKL 4 - pdf, doc

 • Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej ZLK 5 - pdf, doc

 • Zgłoszenie dodatniego wyniku badania w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych ZLB 1 - pdf, doc

 • Zgłoszenie dodatniego wyniku badania w kierunku gruźlicy ZLB 2 - pdf, doc

 • Zgłoszenie dodatniego wyniku badania w kierunku ludzkiego wirusa niedoboru odporności (HIV) ZLB 3 - pdf, doc

 • Formularz zgłoszenia niepożądanego odczynu po szczepieniu BCG - pdf, doc

 • Formularz zgłoszenia niepożądanego odczynu po szczepieniu innym niż BCG - pdf, doc

Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego

 • Wniosek o odbiór sanitarny - pdf

Dokumenty niezbędne do wniosku o odbiór sanitarny:

 • projekt budowlany zatwierdzony przez rzeczoznawcę do spraw higieniczno-sanitarnych
 • Protokół - przegląd kominiarski (przewody kominowe i wentylacyjne)
 • Protokoł z badania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
 • Oświadczenie kierownika budowy o którym mowa w art. 56 ustawy Prawo Budowlane
 • Decyzja - pozwolenie na budowę

Stanowisko Pracy Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia

Dokumentacja ogólna Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Wągrowcu

 • Statut - pdf 
 • Regulamin organizacyjny - pdf
 • Polityka jakości - pdf
 • Stan kontroli zarządczej za 2018r. - pdf
 • Ankieta dla klientów PSSE w Wągrowcu - doc

Mapa strony

Logowanie

Strona logowania PSSE w Wągrowcu.
 

Mapa zagrożeń

Newsletter