Facebook

Twitter

YouTube

ul. Gnieźnieńska 49, 62-100 Wągrowiec - Nr. tel.: 67 268 56 80

Badania na nosicielstwo w 2020 r.

W 2020 r. PSSE w Wągrowcu będzie przyjmować kał do badań na nosicielstwo w podanych poniżej terminach,

w godzinach od 8:00 do 13:00:

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wągrowcu uprzejmie informuje, iż dnia 20.10.2020 (WTOREK) NIE BĘDĄ przyjmowane próby kału na nosicielstwo !

styczeń 7, 21
luty 4, 18
marzec 10, 24
kwiecień 7, 21
maj 5, 19
czerwiec 16
lipiec 7, 21
sierpień 11, 25
wrzesień 8, 22
październik 6,
listopad 3, 17
grudzień 8

 

(Badanie podstawowe 3 próbki pobrane z 3 kolejnych dni, pojemniki opisane datą pobrania i godziną (WYMAZÓWKI !!), imieniem i nazwiskiem, adresem, nr PESEL )

Materiał przyjmowany będzie tylko łącznie z dowodami zapłaty-/z dopiskiem "badanie na nosicielstwo - imię i nazwisko osoby badanej", na poniższe rachunki:

Kwotę 75 zł należy wpłacić na rachunek: PSSE Gniezno,

NBP Poznań 76 1010 1469 0064 1922 3100 0000.

Kwotę 25 zł należy wpłacić na konto PSSE Wągrowiec,

NBP Poznań 97 1010 1469 0065 3622 3100 0000.

Uczniowie, studenci i doktoranci kształcący się do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby, pozostają zwolnieni z opłat, po przedstawieniu odpowiedniego zaświadczenia z uczelni .

INSTRUKCJA POBRANIA I TRANSPORTU PRÓBEK KAŁU DO BADANIA

Mapa strony

Logowanie

Strona logowania PSSE w Wągrowcu.
 

Mapa zagrożeń

Newsletter