Facebook

Twitter

YouTube

ul. Gnieźnieńska 49, 62-100 Wągrowiec - Nr. tel.: 67 268 56 80

Badania na nosicielstwo w 2019 r.

W 2019 r. PSSE w Wągrowcu będzie przyjmować kał do badań na nosicielstwo w podanych poniżej terminach,

w godzinach od 8:00 do 13:00:

styczeń 8, 29
luty 12, 26
marzec 12, 26
kwiecień 9, 23
maj 14, 28
czerwiec 11, 25
lipiec 9, 23
sierpień 6, 20
wrzesień 3, 17
październik 1, 15
listopad 5, 19
grudzień 10

 

(Badanie podstawowe 3 próbki pobrane z 3 kolejnych dni, pojemniki opisane datą pobrania i godziną (nie wymazówki !!), imieniem i nazwiskiem, adresem, nr PESEL )

Materiał przyjmowany będzie tylko łącznie z dowodami zapłaty-/z dopiskiem "badanie na nosicielstwo - imię i nazwisko osoby badanej", na poniższe rachunki:

Kwotę 75 zł należy wpłacić na rachunek: PSSE Gniezno,

NBP Poznań 76 1010 1469 0064 1922 3100 0000.

Kwotę 25 zł należy wpłacić na konto PSSE Wągrowiec,

NBP Poznań 97 1010 1469 0065 3622 3100 0000.

Uczniowie, studenci i doktoranci kształcący się do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby, pozostają zwolnieni z opłat, po przedstawieniu odpowiedniego zaświadczenia z uczelni .

Mapa strony

Logowanie

Strona logowania PSSE w Wągrowcu.
 

Mapa zagrożeń

Newsletter