Facebook

Twitter

YouTube

ul. Gnieźnieńska 49, 62-100 Wągrowiec - Nr. tel.: 67 268 56 80

Obchody Światowego Dnia bez Tytoniu pod hasłem „Nie pozwól, aby tytoń zapierał dech w piersiach”

31 maja przypada Światowy Dzień bez Tytoniu, który w tym roku obchodzony jest pod hasłem „Nie pozwól, aby tytoń zapierał dech w piersiach”. Święto obchodzone jest od 1987 r. Światowa Organizacja Zdrowia stara się uświadamiać i ostrzegać przed zgubnymi skutkami palenia tytoniu – głównie nowotworami płuc, przełyku, krtani, gardła czy trzustki. Na całym świecie po papierosy sięga regularnie ponad miliard osób, z czego ok. 200 mln to kobiety. Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega, że jeśli nie podjęte zostaną pilne działania zapobiegawcze, do roku 2030 tytoń może doprowadzić do zgonu ponad osiem milionów ludzi, z czego 2,5 miliona stanowić będą kobiety. Obchody Światowego Dnia bez Tytoniu są dobrym momentem, aby przypominać, że palenie tytoniu uznano za najważniejszy czynnik zagrożenia zdrowia i przedwczesnej umieralności na całym świecie, także w Polsce.

Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Wągrowcu zorganizowała konferencję, na którą zaproszono Starostę Wągrowieckiego, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wągrowcu, kierownika Wydziału Spraw Obywatelskich i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Wągrowcu oraz laureatów konkursów tytoniowych.

Pracownik OZ i PZ prowadzący uroczystość przybliżył tegoroczne hasło Światowego Dnia bez Tytoniu, omówił działania realizowane przez PSSE w ramach profilaktyki antytytoniowej w powiecie i ogłosił wyniki przeprowadzonych konkursów.

Konkurs „Palić, nie palić- oto jest pytanie?” wzorem lat ubiegłych zorganizowała Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Poznaniu. Konkurs skierowany był do uczniów klas V szkół podstawowych. W etapie szkolnym udział wzięło 87 uczniów. Na etap powiatowy konkursu przesłano prace z 7 szkół podstawowych. Celem konkursu było zapobieganie paleniu tytoniu wśród młodzieży szkolnej poprzez kształtowanie postaw i zachowań przeciwtytoniowych, a także rozwijanie umiejętności dokonywania świadomych i przemyślanych decyzji. Co roku konkurs przebiega pod tym samym hasłem „Palić, nie palić- oto jest pytanie?”. Zmienia się forma zadania dla uczestników. Tegorocznym zadaniem konkursowym było samodzielne przygotowanie komiksu promującego zdrowy styl życia wolny od nałogu palenia papierosów i inhalowania e-papierosów.

Komisja konkursowa etapu powiatowego konkursu oceniła prace biorąc pod uwagę zgodność z regulaminem, czytelność przekazu, pomysłowość i estetykę wykonania.

Wyłoniono trzech laureatów:

I miejsce Antoni Dobrochowski z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łeknie

II miejsce Olga Nowakowska z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego we Wiatrowie

III miejsce Agata Zadroga ze Szkoły Podstawowej w Wapnie

Organizatorem konkursu, „Kto nie pali, jest na fali” była Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wągrowcu, konkurs skierowany był do uczniów tych klas IV, które realizują program „Bieg po zdrowie”. Celem konkursu było poszerzenie wiedzy uczniów na temat negatywnych skutków palenia tytoniu, promowanie niepalenia papierosów oraz kształtowanie postaw asertywnych wobec osób palących papierosy. Zadanie konkursowe polegało na samodzielnym stworzeniu kolażu pt., „Kto nie pali, jest na fali”. W etapie szkolnym konkursu udział wzięło 216 uczniów, na etap powiatowy wpłynęły 23 prace. Komisja konkursowa przyznała 3 miejsca i 3 wyróżnienia.

I miejsce Annie Kaczmarek ze Szkoły Podstawowej w Wapnie

II miejsce Dominikowi Pilarowskiemu ze Szkoły Podstawowej w Gołańczy
III miejsce Erykowi Elińskiemu ze Szkoły Podstawowej w Jabłkowie

Wyróżnienie zdobyli:

Oliwia Sękowska ze Szkoły Podstawowej w Skokach

Malwina Mrozińska ze Szkoły Podstawowej w Wapnie

i Filip Kliwicki ze Szkoły Podstawowej w Żelicach

Nagrody laureatom i uczestnikom konkursów wręczali: Starosta Wągrowiecki, Kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zdrowia oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wągrowcu. Patronat nad konkursami objął Starosta Wągrowiecki, a nagrody zostały zakupione z budżetu powiatu przeznaczonego na ochronę i promocję zdrowia.

 

Zdjęcia

Mapa strony

Logowanie

Strona logowania PSSE w Wągrowcu.
 

Mapa zagrożeń

Newsletter