Facebook

Twitter

YouTube

ul. Gnieźnieńska 49, 62-100 Wągrowiec - Nr. tel.: 67 268 56 80

Obchody Światowego Dnia AIDS w powiecie wągrowieckim.

30 listopada br. w auli I Liceum Ogólnokształcacego w Wągrowcu odbyła się konferencja podsumowująca działania dotyczące profilaktyki HIV/AIDS, których organizatorem była Państwowa Inspekcja Sanitarna powiatu wągrowieckiego. W konferencji udział wzięli Przewodnicząca Rady Powiatu pani Małgorzata Osuch, Wicestarosta Wągrowiecki pan Michał Piechocki oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wągrowcu pan Paweł Gilewski.

W tym dniu w szkole zorganizowano akcję informacyjno – edukacyjną, podczas której rozpowszechniano wśród uczniów ulotki dotyczące profilaktyki zakażeń HIV, a na znak solidarności z osobami żyjącymi z HIV/AIDS przypinano uczniom i przybyłym gościom czerwone wstążeczki. Odbyła się również prelekcja pani Sylwii Wojtysiak na temat „Profilaktyka HIV/AIDS oraz zagadnienia z zakresu uzależnień. Czynniki ryzyka a dokonywane wybory”.

Podczas konferencji podsumowano konkursy dotyczące tematyki HIV/AIDS, które zostały zorganizowane w naszym powiecie. Patronat nad konkursami objął Starosta Wągrowiecki, a nagrody dla uczestników konkursów zakupione zostały z budżetu powiatu przeznaczonego na promocję
i ochronę zdrowia.

Konkurs „Nie daj szansy AIDS”

Organizatorem konkursu była Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Poznaniu, a na szczeblu powiatowym Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Wągrowcu.

Zadanie konkursowe polegało na nakręceniu, przez uczniów oddziałów gimnazjalnych i uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych, filmu pod tytułem „Krótki film o HIV”. Film miał uświadamiać, że wiedza jest istotnym elementem w profilaktyce zakażeń HIV, że warto wiedzieć więcej o drogach zakażenia, towarzyszących objawach, leczeniu i profilaktyce, aby żyć bezpieczniej, chronić siebie i innych. Film miał zwrócić uwagę na konieczność wykonywania testów na HIV, po ryzykownym zachowaniu. Autorzy w swoich filmach mieli zachęcić młodych ludzi do zainteresowania się tą tematyką.

W etapie szkolnym konkursu 24 uczniów z 6 szkół wykonało 10 filmów, z których 6 trafiło na etap powiatowy konkursu. Komisja konkursowa wyłoniła następujących laureatów:

I miejsce zajęła ekipa filmowa ze Szkoły Podstawowej w Morakowie

- Julia Targosz i Anna Jerzakowska.

II miejsce zajęła ekipa filmowa z Zespołu Szkół NR 1 w Wągrowcu

- Wiktoria Krawczyk, Zuzanna Połeć i Dawid Mucha,

III miejsce zajęła ekipa filmowa ze Szkoły Podstawowej w Smogulcu

- Klaudia Kędziora, Alan Woźniak i Kamil Jurek,

Wyróżnienie przyznano Patrycji Zielke z I Liceum Ogólnokształcacego w Wągrowcu.

Konkurs „Młodość kontra HIV”

Organizatorem konkursu skierowanego do uczniów VII i VIII klas szkół podstawowych
z terenu naszego powiatu była Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wągrowcu. Celem konkursu było uświadomienie, że zagrożenie HIV może dotyczyć każdego człowieka oraz zachęcenie uczniów do wzajemnej edukacji na temat HIV/AIDS.

Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu tematycznej ulotki dla młodych ludzi. Treści zawarte w wykonanej przez uczniów ulotce miały zainteresować rówieśników tematyką HIV/AIDS oraz uświadomić im, kiedy należy wykonać test na HIV. W etapie szkolnym konkursu wzięło udział 153 uczniów z 4 szkół, w etapie powiatowym wyłoniono laureatów z pośród 12 nadesłanych prac.

I miejsce przyznano Julii Poznańskiej ze Szkoły Podstawowej w Gołańczy,

II miejsce zajęła Paulina Brzozowska z MOW w Antoniewie,

III miejsce zajął Daniel Braniecki ze Szkoły Podstawowej w Wapnie,

Wyróżnienie przyznano Jagodzie Nowickiej ze Szkoły Podstawowej w Morakowie.

Wszystkim laureatom jeszcze raz gratulujemy.

 

Laureaci konkursu NIa daj szansy Aids - krótki film o HIV: Laureaci konkursu Krtki film o HIV

Laureaci konkursu Młodość kontra HIV:

Laureaci konkursu Modo kontra HIV

Prelekcja

Prelekcja p. S.Wojtysiak

Mapa strony

Logowanie

Strona logowania PSSE w Wągrowcu.
 

Mapa zagrożeń

Newsletter