Program „ARS, czyli jak dbać o miłość?” wpisany do Bazy Programów Rekomendowanych.

Program edukacyjny „ARS, czyli jak dbać o miłość?” został oficjalnie wpisany do Bazy Programów Rekomendowanych, jako program obiecujący, co potwierdza jego szczególne znaczenie w przeciwdziałaniu niekorzystnym następstwom stosowania środków psychoaktywnych przez młodzież i skuteczność oddziaływania w środowisku szkolnym.

Certyfikat- pdf