Facebook

Twitter

YouTube

ul. Gnieźnieńska 49, 62-100 Wągrowiec - Nr. tel.: 67 268 56 80

 
Baner wiek 1000 2016
 
Bezpieczne i zdrowe warunki pracy przez całe życie zawodowe są dobre dla pracowników, przedsiębiorstw i ogółu społeczeństwa.
Takie jest główne przesłanie kampanii „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” na lata 2016–17

Kampanii „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” na lata 2016–17 przyświecają cztery główne cele:

  1. promowanie zrównoważonej pracy i zdrowego starzenia się od początku życia zawodowego;
  2. zapobieganie problemom zdrowotnym na przestrzeni całego życia zawodowego;
  3. umożliwianie pracodawcom i pracownikom zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w kontekście starzenia się siły roboczej;
  4. wspieranie wymiany informacji i dobrych praktyk.

Plakat kampanii

Ulotka kampanii

Przewodnik po kampanii

 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu (dalej RDLP w Poznaniu) informuje, że w latach 2017-2018 planuje użycie Dimilinu 480 SC do zwalczania pierwotnych szkodników sosny takich jak: barczatka sosnówka, brudnica mniszka i borecznik sosnowiec, z tego względu występuje do FSC (Forest Stewardship Council) o derogację na ten środek i rozpoczyna w tej sprawie konsultacje społeczne. 

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych w sprawie wniosku o derogację na użycie środka ochrony roślin DIMILIN 480 SC.

Mapa strony

Logowanie

Strona logowania PSSE w Wągrowcu.
 

Mapa zagrożeń

Newsletter