Facebook

Twitter

YouTube

ul. Gnieźnieńska 49, 62-100 Wągrowiec - Nr. tel.: 67 268 56 80

Regionalna Dyrekcja Lasów państwowych w Poznaniu w latach 2018-2023 planuje użycie Dursbanu 480 EC do zwalczania pędraków na powierzchniach, gdzie będą prowadzone odnowienia lasu zalesienia oraz plantacjach nasiennych, z tego względu występuje do FSC (Forest Stewardship Council) o derogację na ten środek i rozpoczyna w tej sprawie konsultacje społeczne. Konsultacje będą trwały do dnia 23 lutego 2018 r.

Konsultacje społeczne - Dursban 480 EC

 
Baner wiek 1000 2016
 
Bezpieczne i zdrowe warunki pracy przez całe życie zawodowe są dobre dla pracowników, przedsiębiorstw i ogółu społeczeństwa.
Takie jest główne przesłanie kampanii „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” na lata 2016–17

Kampanii „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” na lata 2016–17 przyświecają cztery główne cele:

  1. promowanie zrównoważonej pracy i zdrowego starzenia się od początku życia zawodowego;
  2. zapobieganie problemom zdrowotnym na przestrzeni całego życia zawodowego;
  3. umożliwianie pracodawcom i pracownikom zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w kontekście starzenia się siły roboczej;
  4. wspieranie wymiany informacji i dobrych praktyk.

Plakat kampanii

Ulotka kampanii

Przewodnik po kampanii

 

Mapa strony

Logowanie

Strona logowania PSSE w Wągrowcu.
 

Mapa zagrożeń

Newsletter