Facebook

Twitter

YouTube

ul. Gnieźnieńska 49, 62-100 Wągrowiec - Nr. tel.: 67 268 56 80

label example 601x1024

Nowy element etykiety pojawi się na etykietach produktów od 2020 r. – jest to 16-znakowy kod o nazwie „niepowtarzalny identyfikator postaci czynnej” (ang. unique formula identifier, UFI). Do 2025 r. UFI będzie obowiązkowy na etykietach wszystkich produktów sklasyfikowanych jako niebezpieczne dla zdrowia lub stwarzających zagrożenia fizyczne. Importerzy i dalsi użytkownicy wprowadzający takie produkty do obrotu będą musieli przekazać ośrodkom kontroli zatruć określone informacje o produkcie, w tym UFI. Narzędzia i wsparcie do generowania UFI są dostępne na stronie internetowej ECHA o ośrodkach kontroli zatruć.

Prezentacja

Film

Mapa strony

Logowanie

Strona logowania PSSE w Wągrowcu.
 

Mapa zagrożeń

Newsletter