Facebook

Twitter

YouTube

ul. Gnieźnieńska 49, 62-100 Wągrowiec - Nr. tel.: 67 268 56 80

Komunikat kąpieliskowy 06.08.2019 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wągrowcu na podstawie wyników badania wody pobranej dnia 06.08.2019 r. z kąpielisk nad jeziorami:

Durowskim - kąpielisko Miejskie - Wągrowiec

Kobyleckim - kąpielisko Kobylec

Kaliszańskim – kąpielisko Kamienica

Stwierdza, że woda z ww. kąpielisk nadaje się do kąpieli.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wągrowcu na podstawie wyników badania wody pobranej dnia 06.08.2019 r. z kąpieliska nad jeziorem:

Stępuchowskim – kąpielisko gminne w Kozielsku

Stwierdza, że woda z ww. kąpieliska nie nadaje się do kąpieli - w pobranej próbce wody stwierdzono przekroczenie liczby bakterii Escherichia coli oraz Enterokoków kałowych.

Więcej szczegółowych informacji na temat kąpielisk można uzyskać w Serwisie Kąpieliskowym pod adresem: http://sk.gis.gov.pl

Informacja dotycząca jakości wody w kąpielisku obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Mapa strony

Logowanie

Strona logowania PSSE w Wągrowcu.
 

Mapa zagrożeń

Newsletter