Facebook

Twitter

YouTube

ul. Gnieźnieńska 49, 62-100 Wągrowiec - Nr. tel.: 67 268 56 80

Informacja opisowa na temat przygotowania szkół do nowego roku szkolnego 2019/2020 na terenie powiatu wągrowieckiego

 1. Wyniki kontroli.

Na terenie powiatu wągrowieckiego pod nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wągrowcu pozostają szkoły wszystkich szczebli nauczania. Ocenę przygotowania szkół opracowano na podstawie 19 informacji przesłanych drogą elektroniczną przez dyrektorów szkół oraz 7 kontroli przeprowadzonych przez pracowników upoważnionych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Wągrowcu w obiektach szkolnych przed rozpoczęciem roku szkolnego. We wszystkich placówkach, z których otrzymano informacje, wykonano prace remontowe oraz naprawczo - konserwatorskie, które były prowadzone w okresie przerwy wakacyjnej.
Analiza danych zebranych na podstawie przesłanych informacji oraz dokumentacji kontrolnej:

 • w 16 placówkach prowadzono remonty sal dydaktycznych,

 • w 2 remonty bloków żywienia,

 • w 3 remonty zaplecza sanitarnego,

 • w 12 inne prace remontowe,

 • w 26 prowadzono prace konserwatorsko-porządkowe,

 • w 11 wykonano inne prace przygotowawcze,

 • żadna ze szkół nie została rozbudowana.

   

 1. Zakres i przebieg prac prowadzonych w placówkach przed rozpoczęciem roku szkolnego.

Remonty:

  • sal dydaktycznych , które przeprowadzono w:

   • 13 szkołach podstawowych

   • 3 zespołach szkół

Remonty sal lekcyjnych obejmowały głównie: szpachlowanie, malowanie ścian i sufitów, usunięcie boazerii ze ścian, położenie tynku mineralnego na ścianach, wymianę posadzki, wymianę okien, malowanie drzwi, wymianę drzwi, malowanie grzejników, wymianę grzejników, wymianę oświetlenia.

 • bloków żywieniowych, które przeprowadzono w:

   • 2 szkołach podstawowych

Prace obejmowały: kapitalny remont kuchni i zaplecza kuchennego: gipsowanie i malowanie ścian i sufitów, wymianę części rur kanalizacyjnych, wymianę oświetlenia wymianę całego wyposażenia, modernizację systemu wentylacji, wymianę posadzki, położenie glazury.

    • zaplecza sanitarnego – przeprowadzono w:

   • 2 szkołach podstawowych

   • 1 zespole szkół

W ramach prac dokonano: wymiany misek ustępowych, spłuczek, umywalek i baterii, malowania ścian i sufitów, położenia płytek ceramicznych na ścianach i podłogach, wymiany okien, wymiany grzejników, malowania drzwi.

    • inne remonty - przeprowadzono w:

   • 9 szkołach podstawowych

   • 3 zespołach szkół

Inne prace remontowe obejmowały: szpachlowanie i malowanie ciągów komunikacyjnych i klatek schodowych, malowanie łącznika pomiędzy budynkami szkoły, wymianę posadzki w korytarzu, adaptację części świetlicy na gabinet logopedy, malowanie gabinetu dyrektora, sekretariatu, gabinetu logopedy i pedagoga, gipsowanie i malowanie ścian i sufitu oraz położenie paneli na podłodze w bibliotece.

Prace konserwatorsko-porządkowe obejmowały: sprzątanie pomieszczeń i terenu wokół placówki, mycie okien, konserwację podłóg, drobne naprawy, wymianę żarówek, koszenie trawy, przycinanie krzewów, usuwanie stwarzających zagrożenie konarów drzew,

Inne prace przygotowawcze wykonano w 11 placówkach; do prac należały: naprawy dachów na budynkach, malowanie elewacji budynku, naprawa posadzki tarasu, montaż ławek na boisku szkolnym, wymiana opraw oświetleniowych, przeniesienie głównego wyłącznika prądu na zewnątrz budynku, wymiana rur kanalizacyjnych, udrożnienie kominów wentylacyjnych, montaż rolet przyokiennych, instalacja systemu domofonowego przy wszystkich wejściach do budynku. Ponadto uzupełniono wyposażenie placówek-zakupiono meble edukacyjne dla oddziału przedszkolnego, meble do szatni, szafy do przechowywania środków czystościowych oraz tablice interaktywne.

Z informacji uzyskanych od dyrektorów szkół wynika, że wszystkie prace remontowe w placówkach zostały zakończone do 31.08.2019 r. z wyjątkiem jednej placówki, gdzie do 20.09.2019 r. będą trwały prace przy wymianie dachu. Teren prac został zabezpieczony specjalnym ogrodzeniem. Ponadto na terenie powiatu wągrowieckiego zostały zlikwidowane 2 placówki: Akademia Talentów Prywatna Szkoła Podstawowa ul. Przemysłowa 14 w Wągrowcu oraz Gimnazjum Nr 3 Gminy Wągrowiec w Rąbczynie.

 1. Podsumowanie

Z analizy zebranych ze szkół informacji oraz wyników przeprowadzonych kontroli, wynika, iż dyrektorzy placówek poczynili starania, aby placówki były właściwie przygotowane do rozpoczęcia nowego roku szkolnego.

Mapa strony

Logowanie

Strona logowania PSSE w Wągrowcu.
 

Mapa zagrożeń

Newsletter

 Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora

Sanitarnego w Wągrowcu

 

       Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wągrowcu informuje, że nadal obowiązują nakazy zasłaniania ust i nosa w przestrzeniach zamkniętych oraz utrzymania właściwego dystansu społecznego.

       Wobec licznych skarg klientów sklepów, zakładów usługowych, petentów urzędów na nieprzestrzeganie przez znaczną część społeczeństwa tych obowiązków przypomina się

o konieczności zasłaniania ust i nosa oraz zachowaniu właściwego dystansu.

       Za nieprzestrzeganie tych zakazów i nakazów grożą kary.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wągrowcu

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wągrowcu przypomina, iż nadal obowiązują nakazy zasłaniania ust i nosa w przestrzeniach zamkniętych
w tym w obiektach żywieniowo – żywnościowych (sklepy, markety, bary, restauracje, kawiarnie, itp.).

Obowiązek ten został nałożony nie tylko na klientów tych obiektów, ale również na pracowników mających bezpośredni kontakt z klientem (sprzedawcy, kasjerzy, kelnerzy, itp.).

Za nieprzestrzeganie tych nakazów grożą kary.