Facebook

Twitter

YouTube

ul. Gnieźnieńska 49, 62-100 Wągrowiec - Nr. tel.: 67 268 56 80

Podsumowanie akcji ważenia tornistrów

W dniach 10-16 października 2018 r. w 48 oddziałach 2 szkół podstawowych na terenie powiatu wągrowieckiego została przeprowadzona ocena obciążenia uczniów ciężarem tornistrów. W celu dokonania tej oceny zważono 883 uczniów i ich tornistry.

Z uwagi na fakt, że w Polsce nie ma przepisów określających właściwą wagę tornistrów szkolnych do interpretacji wyników przyjęto stanowisko Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego (CIOP-PIB), według którego ciężar tornistra szkolnego nie powinien przekraczać 10-15% masy ciała ucznia.

Uzyskano następujące wyniki:

u 27% uczniów ciężar tornistra nie przekraczał 10% masy ich ciała (mieścił się w normie niskiej), u 43% ciężar tornistra mieścił się w przedziale pomiędzy ponad 10% do 15% masy ich ciała (nie przekraczał normy wysokiej), a 30 % uczniów nosiło tornistry, których waga przekracza 15% masy ich ciała (przekraczała proponowane normy).

W klasach I-III 25% dzieci miało tornistry w normie niskiej, 36% w normie wysokiej, a 39% powyżej normatywu.

W klasach IV-tych wyniki były najgorsze 11% dzieci miało tornistry w normie niskiej, 35% w normie wysokiej, a 54% powyżej normatywu.

W klasach V-tych 17% dzieci miało tornistry w normie niskiej, 46% w normie wysokiej, a 37% powyżej normatywu.

W klasach VI – VIII 42% dzieci miało tornistry w normie niskiej, 49% w normie wysokiej, a 9% powyżej normatywu (w tych rocznikach wyniki były najlepsze).

Największe przekroczenie normy wystąpiło u uczennicy IV klasy (waga tornistra stanowiła 27% masy ciała dziewczynki).

 

Dlatego też tak rodzice jak i nauczyciele powinni zwrócić większą uwagę na ciężar uczniowskich tornistrów. Więcej informacji na temat zaleceń dot. ograniczenia wagi tornistrów szkolnych można znaleźć na stronie: www.psse-wagrowiec.pl w zakładce aktualności, higiena dzieci i młodzieży.

Mapa strony

Logowanie

Strona logowania PSSE w Wągrowcu.
 

Mapa zagrożeń

Newsletter