Facebook

Twitter

YouTube

ul. Gnieźnieńska 49, 62-100 Wągrowiec - Nr. tel.: 67 268 56 80

Informacja na temat przygotowania szkół do nowego roku szkolnego 2018/2019 na terenie powiatu wągrowieckiego

 1. Wyniki kontroli.

Na terenie powiatu wągrowieckiego pod nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wągrowcu pozostają szkoły publiczne i niepubliczne wszystkich szczebli nauczania. Ocenę przygotowania szkół opracowano na podstawie 19 informacji przesłanych drogą elektroniczną przez dyrektorów szkół oraz 9 kontroli przeprowadzonych przez pracowników upoważnionych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wągrowcu w obiektach szkolnych przed rozpoczęciem roku szkolnego. We wszystkich placówkach, z których otrzymano informacje, wykonano prace remontowe oraz naprawczo - konserwatorskie, które były prowadzone w okresie przerwy wakacyjnej. Analiza danych zebranych na podstawie przesłanych informacji oraz dokumentacji kontrolnej:

 • w 12 placówkach prowadzono remonty sal dydaktycznych

 • w 2 remonty bloków żywienia

 • w 5 remonty bloków sportowych

 • w 3 remonty zaplecza sanitarnego

 • w 14 inne prace remontowe

 • w 28 prowadzono prace konserwatorsko-porządkowe,

 • w 14 wykonano inne prace przygotowawcze

   

 1. Zakres i przebieg prac prowadzonych w placówkach przed rozpoczęciem roku szkolnego.

Charakter przeprowadzonych prac remontowo – przygotowawczych można podzielić na:
- remonty:

  • sal dydaktycznych , które przeprowadzono w:

   • 11 szkołach podstawowych

   • 1 zespole szkół

Remonty sal lekcyjnych obejmowały głównie: szpachlowanie, malowanie ścian
i sufitów, położenie płytek, montaż paneli, wymianę drzwi, grzejników, oświetlenia, instalacji elektrycznej.

 • bloków żywieniowych, które przeprowadzono w:

   • 1 szkole podstawowej

   • 1 zespole szkół

Prace obejmowały: malowanie magazynów żywnościowych, kapitalny remont kuchni i zaplecza kuchennego: gipsowanie i malowanie ścian i sufitów, położenie nowych płytek ceramicznych na ścianach i podłogach, wymiana drzwi i całego wyposażenia.

  • bloków sportowych, które przeprowadzono w:

   • 4 szkołach podstawowych

   • 1 zespole szkół

Remonty obejmowały: wymianę podwieszanego sufitu na hali sportowej, lakierowanie parkietu na sali gimnastycznej, naprawę posadzki i montaż wykładziny przemysłowej w szatni i korytarzu przy sali gimnastycznej.

    • zaplecza sanitarnego – przeprowadzono w:

   • 2 szkołach podstawowych

   • 1 zespole szkół

W ramach prac dokonano: wymiany misek ustępowych, spłuczek, umywalek i baterii, malowania ścian i sufitów, położenia płytek ceramicznych na ścianach i podłogach, wymiany drzwi.

    • inne remonty - przeprowadzono w:

   • 11 szkołach podstawowych

   • 3 zespołach szkół

Inne prace remontowe obejmowały: szpachlowanie i malowanie ciągów komunikacyjnych i klatek schodowych, montaż sufitów podwieszanych i wymiana lamp w korytarzach, remont pomieszczenia socjalnego dla pracowników szkoły, remont gabinetu pielęgniarki, remont pomieszczenia psychologa, adaptację pokoju nauczycieli wychowania fizycznego na gabinet logopedy, adaptację kotłowni olejowej na gazową, adaptację części pomieszczeń po kotłowni na bibliotekę i pokój nauczycieli wychowania fizycznego, malowanie gabinetu dyrektora i sekretariatu oraz wymianę rolet okiennych w tych pomieszczeniach, remont auli.

- rozbudowy:

  • sal dydaktycznych w:

   • 1 szkole podstawowej (6 sal)

   • 2 zespołach szkół (w jednym 3 sale przedszkolne, w drugim 4 sale przedszkolne)

 • bloków żywieniowych w:

   • 1 zespole szkół (rozdzielnia posiłków, zmywalnia)

  • bloków sportowych w:

   • 2 szkołach podstawowych – w jednej szkole: hala namiotowa z zapleczem sanitarnym (2 szatnie, pomieszczenia sanitarne z natryskami, sanitariat dla niepełnosprawnych), magazyn do przechowywania sprzętu sportowego, pokój nauczycieli wychowania fizycznego; w drugiej szkole: sala gimnastyczna z zapleczem sanitarnym (szatnie dla dziewcząt, szatnie dla chłopców, szatnia dla osób niepełnosprawnych, wc i natryskownia dla chłopców, wc i natryskownia dla dziewcząt, wc dla nauczycieli i osób niepełnosprawnych).

    • zaplecza sanitarnego w:

   • 2 zespołach szkół: w jednym- 3 pomieszczenia sanitarne przy salach przedszkolnych,
    w drugim 2 pomieszczenia.

    • inne rozbudowy w:

   • 2 szkołach podstawowych (w jednej- biblioteka, pomieszczenie porządkowe, pomieszczenie socjalne, w drugiej- pomieszczenia techniczne i porządkowe)

   • 1 zespole szkół (szatnia, gabinet dyrektora, sekretariat, pomieszczenie logopedy)

Prace konserwatorsko-porządkowe obejmowały: sprzątanie pomieszczeń i terenu wokół placówki, mycie okien, konserwację podłóg, drobne naprawy, wymianę żarówek, koszenie trawy, przycinanie krzewów.

Inne prace przygotowawcze wykonano w 14 placówkach; do prac należały: przebudowa dróg dojazdowych i miejsc postojowych przy szkole, wymiana nawierzchni na placu rekreacyjnym pry szkole, wymiana elektrycznych tablic rozdzielczych, naprawy dachów na budynkach, wymiana ogrodzenia, malowanie elewacji budynku, montaż ławek na boisku szkolnym, montaż żarówek energooszczędnych i kloszy nietłukących w lampach na terenie wokół budynku szkoły, wymiana rur kanalizacyjnych, ułożenie kostki brukowej przy wyjściu na boisko szkolne. Ponadto uzupełniono wyposażenie placówek-zakupiono brakujące stoły dla klas ósmych stojaki na rowery, ławy rekreacyjne na Orlik, meble edukacyjne dla oddziału przedszkolnego, meble do szatni, szafki indywidualne dla uczniów i tablice interaktywne.

Z informacji uzyskanych od dyrektorów szkół wynika, że wszystkie prace remontowe w placówkach zostały zakończone do 31.08.2018 r. z wyjątkiem jednej placówki, gdzie do 14.09.2018 r. będą trwały prace przy wymianie nawierzchni placu rekreacyjnego (teren prac wyłączony z użytku, wygrodzony taśmą ostrzegawczą).

Ponadto dyrektor Szkoły Podstawowej w Pawłowie Żońskim przekazał informację, że z dniem 1 sierpnia 2018 r. placówka została przekształcona w Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pawłowie Żońskim.

 1. Podsumowanie

Z analizy zebranych ze szkół informacji oraz wyników przeprowadzonych kontroli, wynika, iż dyrektorzy placówek poczynili starania, aby placówki były właściwie przygotowane do rozpoczęcia nowego roku szkolnego.

Mapa strony

Logowanie

Strona logowania PSSE w Wągrowcu.
 

Mapa zagrożeń

Newsletter