Zimowy wypoczynek dzieci i młodzieży w powiecie wągrowieckim

W roku 2019 do elektronicznej bazy wypoczynku organizatorzy zgłosili 13 turnusów zimowego wypoczynku na terenie powiatu wągrowieckiego.

W ramach nadzoru nad warunkami wypoczynku dzieci i młodzieży, w okresie trwania ferii w Wielkopolsce, sprawdzono standard 6 turnusów. Ogółem na wszystkich skontrolowanych turnusach wypoczywało 236 uczestników, z czego 109 na półkoloniach w miejscu zamieszkania, a 127 na obozach sportowych. Półkolonie zorganizowane były w Bibliotece Publicznej w Skokach, w wągrowieckim Aquaparku, OSiR w Wągrowcu. Obozy sportowe, na których przebywali uczestnicy spoza powiatu, odbywały się w na terenie OSiR w Wągrowcu. Przeprowadzone kontrole nie wykazały uchybień dotyczących stanu sanitarnego obiektów oraz nieprawidłowości w dokumentacji związanej z organizacją turnusów. Ponadto w trakcie kontroli nie odnotowano zachorowań, wypadków oraz zatruć pokarmowych.