Facebook

Twitter

YouTube

ul. Gnieźnieńska 49, 62-100 Wągrowiec - Nr. tel.: 67 268 56 80

Zimowy wypoczynek dzieci i młodzieży w powiecie wągrowieckim

W roku 2018 do elektronicznej bazy wypoczynku organizatorzy zgłosili 17 turnusów zimowego wypoczynku na terenie powiatu wągrowieckiego.

W ramach nadzoru nad warunkami wypoczynku dzieci i młodzieży, w trakcie 12 kontroli, sprawdzono standard 12 turnusów. Ogółem na wszystkich skontrolowanych turnusach wypoczywało 495 uczestników, z czego 177 na półkoloniach w miejscu zamieszkania, a 318 na obozach sportowych. Półkolonie zorganizowane były w Bibliotece Publicznej w Skokach, w wągrowieckim Aquaparku, OSiR w Wągrowcu i Szkole Podstawowej w Gołańczy. Obozy sportowe, na których przebywali uczestnicy spoza powiatu, odbywały się w na terenie OSiR w Wągrowcu. Przeprowadzone kontrole nie wykazały uchybień dotyczących stanu sanitarnego obiektów oraz nieprawidłowości w dokumentacji związanej z organizacją turnusów. Ponadto w trakcie kontroli nie odnotowano zachorowań, wypadków oraz zatruć pokarmowych. W ramach promocji zdrowia organizatorom turnusów przekazano ulotki „Patent na bezpieczne ferie” oraz informacje dotyczące profilaktyki grypy.

Mapa strony

Logowanie

Strona logowania PSSE w Wągrowcu.
 

Mapa zagrożeń

Newsletter