Facebook

Twitter

YouTube

ul. Gnieźnieńska 49, 62-100 Wągrowiec - Nr. tel.: 67 268 56 80

Zimowy wypoczynek dzieci i młodzieży w powiecie wągrowieckim

W roku 2019 do elektronicznej bazy wypoczynku organizatorzy zgłosili 13 turnusów zimowego wypoczynku na terenie powiatu wągrowieckiego.

W ramach nadzoru nad warunkami wypoczynku dzieci i młodzieży, w okresie trwania ferii w Wielkopolsce, sprawdzono standard 6 turnusów. Ogółem na wszystkich skontrolowanych turnusach wypoczywało 236 uczestników, z czego 109 na półkoloniach w miejscu zamieszkania, a 127 na obozach sportowych. Półkolonie zorganizowane były w Bibliotece Publicznej w Skokach, w wągrowieckim Aquaparku, OSiR w Wągrowcu. Obozy sportowe, na których przebywali uczestnicy spoza powiatu, odbywały się w na terenie OSiR w Wągrowcu. Przeprowadzone kontrole nie wykazały uchybień dotyczących stanu sanitarnego obiektów oraz nieprawidłowości w dokumentacji związanej z organizacją turnusów. Ponadto w trakcie kontroli nie odnotowano zachorowań, wypadków oraz zatruć pokarmowych.

Mapa strony

Logowanie

Strona logowania PSSE w Wągrowcu.
 

Mapa zagrożeń

Newsletter

 Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora

Sanitarnego w Wągrowcu

 

       Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wągrowcu informuje, że nadal obowiązują nakazy zasłaniania ust i nosa w przestrzeniach zamkniętych oraz utrzymania właściwego dystansu społecznego.

       Wobec licznych skarg klientów sklepów, zakładów usługowych, petentów urzędów na nieprzestrzeganie przez znaczną część społeczeństwa tych obowiązków przypomina się

o konieczności zasłaniania ust i nosa oraz zachowaniu właściwego dystansu.

       Za nieprzestrzeganie tych zakazów i nakazów grożą kary.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wągrowcu

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wągrowcu przypomina, iż nadal obowiązują nakazy zasłaniania ust i nosa w przestrzeniach zamkniętych
w tym w obiektach żywieniowo – żywnościowych (sklepy, markety, bary, restauracje, kawiarnie, itp.).

Obowiązek ten został nałożony nie tylko na klientów tych obiektów, ale również na pracowników mających bezpośredni kontakt z klientem (sprzedawcy, kasjerzy, kelnerzy, itp.).

Za nieprzestrzeganie tych nakazów grożą kary.