Wypoczynek dzieci i młodzieży na terenie powiatu wągrowieckiego w czasie wakacji 2018

W czasie wakacji letnich na terenie powiatu wągrowieckiego odbyły się zorganizowane dla dzieci i młodzieży kolonie, półkolonie oraz obozy. W ramach nadzoru nad warunkami wypoczynku pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Wągrowcu skontrolowali 51 z 80 turnusów zgłoszonych w elektronicznej bazie wypoczynku MEN.

Kontrole przeprowadzono między innymi na półkoloniach zorganizowanych przez Bibliotekę Publiczną w Skokach, Aquapark w Wągrowcu, Szkołę Aktywnego Wypoczynku Grzegorza Lewandowskiego, Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan z Gniezna (na terenie gminy Gołańcz), Stowarzyszenie Pomocy Uczniom w Mieścisku, Szkołę Podstawowa w Wapnie. Kontrolowano również obozy sportowe na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Łodzianka” w Wągrowcu, OSiR w Wągrowcu, Szkoły Podstawowej w Skokach, Bursy Szkolnej w Wągrowcu, Hotelu Pietrak w Wągrowcu, Wioski Surfera w Kamienicy, MOS w Gołańczy oraz kolonie w Kozielsku i Kamienicy. Ponadto skontrolowane zostały 2 obozy harcerskie pod namiotami, które miały miejsce w Ośrodku Szkolno-Wypoczynkowym „Pajęczyna” w Rościnnie. Na skontrolowanych turnusach przebywało łącznie 1921 uczestników. Wypoczynek dzieci i młodzieży w powiecie wągrowieckim przebiegał bez zakłóceń, zarejestrowano pojedyncze przypadki urazów lub zachorowań, nie odnotowano przypadków zatruć pokarmowych. Otrzymano zgłoszenie o pogryzieniu dziecka, prawdopodobnie przez pluskwy, podczas jednego z obozów sportowych. Przeprowadzona kontrola interwencyjna w obiekcie wskazanym w zgłoszeniu nie wykazała zaniedbań porządku i czystości, w tym obecności insektów. Podczas wszystkich kontroli zwracano uwagę na: stan sanitarno-techniczny pomieszczeń, zapewnienie właściwych warunków do utrzymania higieny osobistej (zapewnienie ciepłej wody, mydła, suszarek lub ręczników, papieru toaletowego), warunki do prowadzenia żywienia, dokumentację zdrowotną personelu oraz sposób zapewnienia opieki medycznej uczestnikom wypoczynku. Przeprowadzone kontrole nie wykazały uchybień dotyczących stanu sanitarnego obiektów oraz nieprawidłowości w dokumentacji związanej z organizacją turnusów. Nie stwierdzono także przypadków łamania przepisów ustawy z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.
Ponadto w trakcie kontroli turnusów, w ramach szerzenia oświaty zdrowotnej, kierownikom wypoczynku przekazano informacje i pozostawiono kleszczołapki oraz ulotki w ramach akcji „Mały kleszcz – duży problem”, a także ulotki „Patent na bezpieczne wakacje”. Przeprowadzono również 4 konkursy dotyczące profilaktyki palenia tytoniu (konkurs plastyczny „Papierosów nie palę i tym się chwalę”, konkurs wiedzy – krzyżówka „Nie palę chcę być zdrowy”, konkurs rebus „Palenie nie jest w modzie i szkodzi urodzie”), 2 konkursy plastyczne „Uzależnieniom mówię NIE!”, 2 konkursy plastyczne dotyczące zdrowego stylu życia, w tym aktywnego i bezpiecznego spędzania czasu w trakcie wakacji. Ponadto przeprowadzono 2 pogadanki wraz z emisją filmów profilaktycznych na temat profilaktyki używania substancji psychoaktywnych, w tym „dopalaczy” oraz 1 pogadankę na temat zapobiegania zakażeniom HIV/AIDS wśród młodych ludzi. Na stronie internetowej stacji umieszczono ulotkę „Patent na bezpieczne wakacje”.