Facebook

Twitter

YouTube

ul. Gnieźnieńska 49, 62-100 Wągrowiec - Nr. tel.: 67 268 56 80

Informacja z przebiegu letniego wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie powiatu wągrowieckiego.

W czasie wakacji letnich na terenie powiatu wągrowieckiego odbyły się zorganizowane dla dzieci i młodzieży kolonie, półkolonie oraz obozy. W ramach nadzoru nad warunkami wypoczynku pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Wągrowcu skontrolowali 49 z 79 turnusów zgłoszonych w elektronicznej bazie wypoczynku MEN.

Kontrole przeprowadzono między innymi na półkoloniach zorganizowanych przez Bibliotekę Publiczną w Skokach, Aquapark w Wągrowcu, Szkołę Aktywnego Wypoczynku Grzegorza Lewandowskiego Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan z Gniezna (na terenie gminy Gołańcz), Stowarzyszenie Pomocy Uczniom w Mieścisku. Kontrolowano również obozy sportowe na terenie OSiR w Wągrowcu, w Gimnazjum w Skokach, Bursie Szkolnej w Wągrowcu, Hotelu Pietrak w Wągrowcu, Wiosce Surfera w Kamienicy, oraz kolonie w Bliżycach, Kozielsku, Kamienicy i na terenie ORW Wielspin w Wągrowcu oraz plenery artystyczne w Skokach w Plenerowym Domu Studenckim Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Na skontrolowanych turnusach przebywało łącznie 1692 uczestników. Wypoczynek dzieci i młodzieży w powiecie wągrowieckim przebiegał bez zakłóceń, zarejestrowano pojedyncze przypadki urazów lub zachorowań, nie odnotowano przypadków zatruć pokarmowych, nie zgłoszono skarg i interwencji. W wyniku przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono uchybień dotyczących stanu sanitarno - technicznego obiektów, warunków zakwaterowania i wyżywienia dzieci oraz dokumentacji związanej z organizacją turnusów.
Ponadto w trakcie kontroli w ramach szerzenia oświaty zdrowotnej przekazywano informacje na temat WZW typu A oraz ulotki „Patent na bezpieczne wakacje”. Podczas kontroli 3 turnusów przeprowadzono 4 konkursy plastyczne pod hasłami: „Papierosów nie palę i tym się chwalę” „Uzależnieniom mówię NIE!”, „Bezpiecznie i aktywnie w wakacje” oraz „Zdrowy styl życia”. Na 2 turnusach przeprowadzono z młodzieżą pogadankę na temat profilaktyki używania substancji psychoaktywnych, wyemitowano film „Dopalacze. Nie zamykaj oczu”, a na innym obozie zaprezentowano film oraz przeprowadzono pogadankę i konkurs wiedzy na temat profilaktyki palenia tytoniu.

Mapa strony

Logowanie

Strona logowania PSSE w Wągrowcu.
 

Mapa zagrożeń

Newsletter