Facebook

Twitter

YouTube

ul. Gnieźnieńska 49, 62-100 Wągrowiec - Nr. tel.: 67 268 56 80

Wypoczynek dzieci i młodzieży na terenie powiatu wągrowieckiego w czasie wakacji 2019

W czasie wakacji letnich na terenie powiatu wągrowieckiego odbyły się zorganizowane dla dzieci i młodzieży kolonie, półkolonie oraz obozy. W ramach nadzoru nad warunkami wypoczynku pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Wągrowcu skontrolowali 44 z 77 turnusów zgłoszonych w elektronicznej bazie wypoczynku MEN.

Kontrole przeprowadzono między innymi na półkoloniach zorganizowanych przez Bibliotekę Publiczną w Skokach, Aquapark w Wągrowcu, Szkołę Aktywnego Wypoczynku Grzegorza Lewandowskiego, Stowarzyszenie Pomocy Uczniom w Mieścisku, Centrum Rekreacji i Rehabilitacji Aquarelax Roberta Skrzelewskiego. Kontrolowano również obozy sportowe na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Łodzianka” w Wągrowcu, OSiR w Wągrowcu, Szkoły Podstawowej w Skokach, Bursy Szkolnej w Wągrowcu, Hotelu Pietrak w Wągrowcu, Wioski Surfera w Kamienicy, LKS Unia Wapno, obóz instruktorski w Ośrodku Szkolno-Wypoczynkowym „Pajęczyna” w Rościnnie oraz obóz terapeutyczny w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym Wielspin w Wągrowcu oraz kolonie w Kozielsku i Kamienicy. Na skontrolowanych turnusach przebywało łącznie 1388 uczestników. Wypoczynek dzieci i młodzieży w powiecie wągrowieckim przebiegał bez zakłóceń. Do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wągrowcu nie wpłynęły skargi ani zażalenia związane z organizacją i przebiegiem turnusów wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie powiatu.Podczas wszystkich kontroli zwracano uwagę na: stan sanitarno-techniczny pomieszczeń, zapewnienie właściwych warunków do utrzymania higieny osobistej (zapewnienie ciepłej wody, mydła, suszarek lub ręczników, papieru toaletowego), warunki do prowadzenia żywienia, dokumentację zdrowotną personelu oraz sposób zapewnienia opieki medycznej uczestnikom wypoczynku. W wyniku przeprowadzonych kontroli wydano decyzję administracyjną nakazującą doprowadzenie do właściwego stanu sanitarno- technicznego sufitów i ścian w kuchni właściwej i pomieszczeniach pomocniczych przy kuchni w jednej z restauracji przygotowujących posiłki dla wypoczywających w Wągrowcu dzieci. Ponadto kontrole nie wykazały uchybień dotyczących stanu sanitarnego obiektów oraz nieprawidłowości w dokumentacji związanej z organizacją turnusów. Nie stwierdzono także przypadków łamania przepisów ustawy z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Ponadto w trakcie kontroli turnusów, w ramach prowadzenia działalności oświatowo- zdrowotnej, kierownikom wypoczynku przekazano informacje i pozostawiono ulotki na temat kleszczy i kleszczowego zapalenia mózgu, a także ulotki „Patent na bezpieczne wakacje” i plakaty ”Jasne jak słońce”. Przeprowadzono również 6 konkursów plastycznych na plakat : dwa konkursy pod hasłem: „Zdrowy styl życia”, dwa -„Bezpieczne i aktywne wakacje” i dwa pod hasłem: „Uzależnieniom mówię Nie!”. Odbyły się także 3 pogadanki na temat profilaktyki chorób odkleszczowych.

Mapa strony

Logowanie

Strona logowania PSSE w Wągrowcu.
 

Mapa zagrożeń

Newsletter