Facebook

Twitter

YouTube

ul. Gnieźnieńska 49, 62-100 Wągrowiec - Nr. tel.: 67 268 56 80

Zdjcie

Z dniem 1 stycznia 2020r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru formularza powiadomienia o produktach wprowadzanych po raz pierwszy do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, rejestru produktów objętych powiadomieniem oraz wykazu krajowych jednostek naukowych właściwych do wydawania opinii (Dz.U. z 2019r. poz. 2499).

Czytaj więcej...

Zdjęcia

Stosowanie systemu TRACES NEW TECHNOLOGY – TRACES-NT przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Państwowych Granicznych Inspektorów Sanitarnych)  oraz importerów żywności pochodzenia niezwierzęcego będzie obowiązkowe od dnia 14 grudnia 2019r. na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625.

Czytaj więcej...

 

Poradnik Dobrej Praktyki Higienicznej i Produkcyjnej przy produkcji żywności niezwierzęcego pochodenia w warunkach domowych z wykorzystaniem surowców roślinnych - pobierz

Wytyczne dot. ograniczenia ryzyka mikrobiologicznego owoce warzywa - pobierz

Więcej dodatkowych informacji dostępnych pod linkiem: https://gis.gov.pl/dzialalnosc-gospodarcza/rolniczy-handel-detaliczny/

Mapa strony

Logowanie

Strona logowania PSSE w Wągrowcu.
 

Mapa zagrożeń

Newsletter