Facebook

Twitter

YouTube

ul. Gnieźnieńska 49, 62-100 Wągrowiec - Nr. tel.: 67 268 56 80

Konkurs plastyczny „ Młodość kontra HIV” na ulotkę tematyczną

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wągrowcu organizuje konkurs plastyczny pod hasłem „Młodość kontra HIV”. Konkurs skierowany jest do uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych.


Zadanie konkursowe polega na wykonaniu przez uczniów tematycznej ulotki dla młodych ludzi. Praca powinna zainteresować rówieśników oraz starszych kolegów i koleżanki tematyką HIV/AIDS oraz uświadomić im, kiedy należy wykonać test na HIV.
Szczegóły dotyczące sposobu przeprowadzenia konkursu zawarte są w załączonym Regulaminie Konkursu. Prosimy o przesłanie prac, które zajmą I, II i III miejsce w etapie szkolnym konkursu do 21.11.2019 r. na adres Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Wągrowcu wraz z oświadczeniem zgody oraz protokołem z posiedzenia komisji konkursowej etapu szkolnego.

 

Załączniki:
1. Regulamin konkursu
2. Zgoda- zał. nr 1
3. Druk- protokół komisji konkursowej

Mapa strony

Logowanie

Strona logowania PSSE w Wągrowcu.
 

Mapa zagrożeń

Newsletter