Facebook

Twitter

YouTube

ul. Gnieźnieńska 49, 62-100 Wągrowiec - Nr. tel.: 67 268 56 80

Konkurs „Nie daj szansy AIDS” na film pod hasłem „Krótki film o HIV”.

 

plakat

Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej - Oddział Terenowy w Poznaniu wraz z Państwową Inspekcją Sanitarną woj. wielkopolskiego organizuje konkurs „Nie daj szansy AIDS” na film pod hasłem „Krótki film o HIV”. Konkurs skierowany jest do uczniów klas III oddziałów gimnazjalnych i uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Zadanie konkursowe polega na nakręceniu przez uczniów filmu, który powinien uświadamiać, że wiedza jest istotnym elementem w profilaktyce zakażeń HIV. Autorzy w swoich filmach powinni wskazywać na bezpieczne zachowania chroniące przed zakażeniem HIV oraz zachęcać do wykonania testu w kierunku HIV po każdej sytuacji ryzykownej.

Pracę, która zajmie I miejsce w etapie szkolnym konkursu wraz z załącznikami, należy przesłać na adres Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wągrowcu, w terminie do 2 listopada 2018 r.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

 

Załączniki:

1. Regulamin Konkursu

2. Załącznik nr 1 - Karta zgłoszenia laureata etapu szkolnego konkursu pt.: „Krótki film o HIV” 2018r. do etapu powiatowego

3. Załącznik nr 2 – Zgoda opiekuna prawnego dziecka, które nie ukończyło 18 lat na udział

w konkursie

4. Załącznik nr 3 - Oświadczenie pełnoletniego uczestnika konkursu

5. Plakaty (format A3, format A4)

Mapa strony

Logowanie

Strona logowania PSSE w Wągrowcu.
 

Mapa zagrożeń

Newsletter