Facebook

Twitter

YouTube

ul. Gnieźnieńska 49, 62-100 Wągrowiec - Nr. tel.: 67 268 56 80

Konkurs „Higieniczny plan dnia”

Do udziału w tegorocznej edycji konkursu „Higieniczny plan dnia”, organizowanego w ramach programu „Moje Dziecko idzie do szkoły”, zapraszamy dzieci z oddziałów „O”. Zadaniem konkursowym jest wykonanie, wspólnie przez dzieci z danego oddziału „0”, kolażu ukazującego higieniczny plan dnia (troska o własne ciało, zdrowe odżywianie, ruch na świeżym powietrzu, wypoczynek, czystość i ład otoczenia). Celem konkursu jest propagowanie zdrowego stylu życia, w tym dbanie o higienę oraz kształtowanie postawy przestrzegania właściwych nawyków higienicznych i dbałości dzieci o własne zdrowie.

Na etap powiatowy konkursu można przesłać/przekazać 1 pracę z każdego oddziału „0” z przedszkola do 13.04.2018 r. na adres PSSE w Wągrowcu. W etapie powiatowym wyłonieni zostaną laureaci I, II i III miejsca, którzy otrzymają nagrody rzeczowe dla swojego oddziału. Ponadto oddział „O”- laureat I miejsca zostanie zaproszony do zabawy w „Wesołej Mince” w Wągrowcu.

Szczegóły w Regulaminie konkursu.

Mapa strony

Logowanie

Strona logowania PSSE w Wągrowcu.
 

Mapa zagrożeń

Newsletter