Facebook

Twitter

YouTube

ul. Gnieźnieńska 49, 62-100 Wągrowiec - Nr. tel.: 67 268 56 80

Konkurs „Szkoła wolna od używek”

Główny Inspektorat Sanitarny zaprasza do udziału w ogólnopolskim konkursie pt. „Szkoła wolna od używek” na projekt edukacyjny mający na celu przeciwdziałanie uzależnieniom od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych.

Konkurs skierowany jest do szkół, które realizują program edukacyjny „ARS, czyli jak dbać o miłość?”. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu i opisaniu przez zespół projektowy projektu edukacyjnego dotyczącego wymienionej tematyki oraz przesłaniu go (w wersji papierowej) do właściwej terenowo stacji powiatowej w terminie do 16 kwietnia 2018 r. Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się w załączonym Regulaminie, który wraz z niezbędnymi dokumentami jest również dostępny na stronie internetowej konkursu www.szkolawolnaoduzywek.pl

 

Regulamin

Załączniki: 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Mapa strony

Logowanie

Strona logowania PSSE w Wągrowcu.
 

Mapa zagrożeń

Newsletter