Młodość kontra HIV

Oświata zdrowotna i promocja zdrowia PSSE w Wągrowcu organizuje konkurs plastyczny pod hasłem „Młodość kontra HIV”, który skierowany jest do uczniów klas VII szkoły podstawowej oraz II i III klas oddziałów gimnazjalnych. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu przez uczniów tematycznej ulotki dla młodych ludzi.

Praca powinna zainteresować rówieśników oraz starszych kolegów i koleżanki tematyką HIV/AIDS oraz uświadomić im, kiedy należy wykonać test na HIV. Szczegóły dotyczące sposobu przeprowadzenia konkursu zawarte są w Regulaminie Konkursu. Prace, które zajmą I, II i III miejsce w etapie szkolnym należy przesłać do 23.11.2017 r. na adres Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wągrowcu wraz z formularzem zgody oraz z protokołem z posiedzenia komisji konkursowej etapu szkolnego.

 

Załączniki:

  1. Regulamin konkursu

  2. Protokół – etap szkolny

  3. Zgoda