Facebook

Twitter

YouTube

ul. Gnieźnieńska 49, 62-100 Wągrowiec - Nr. tel.: 67 268 56 80

Młodość kontra HIV

Oświata zdrowotna i promocja zdrowia PSSE w Wągrowcu organizuje konkurs plastyczny pod hasłem „Młodość kontra HIV”, który skierowany jest do uczniów klas VII szkoły podstawowej oraz II i III klas oddziałów gimnazjalnych. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu przez uczniów tematycznej ulotki dla młodych ludzi.

Praca powinna zainteresować rówieśników oraz starszych kolegów i koleżanki tematyką HIV/AIDS oraz uświadomić im, kiedy należy wykonać test na HIV. Szczegóły dotyczące sposobu przeprowadzenia konkursu zawarte są w Regulaminie Konkursu. Prace, które zajmą I, II i III miejsce w etapie szkolnym należy przesłać do 23.11.2017 r. na adres Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wągrowcu wraz z formularzem zgody oraz z protokołem z posiedzenia komisji konkursowej etapu szkolnego.

 

Załączniki:

  1. Regulamin konkursu

  2. Protokół – etap szkolny

  3. Zgoda

Mapa strony

Logowanie

Strona logowania PSSE w Wągrowcu.
 

Mapa zagrożeń

Newsletter

 Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora

Sanitarnego w Wągrowcu

 

       Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wągrowcu informuje, że nadal obowiązują nakazy zasłaniania ust i nosa w przestrzeniach zamkniętych oraz utrzymania właściwego dystansu społecznego.

       Wobec licznych skarg klientów sklepów, zakładów usługowych, petentów urzędów na nieprzestrzeganie przez znaczną część społeczeństwa tych obowiązków przypomina się

o konieczności zasłaniania ust i nosa oraz zachowaniu właściwego dystansu.

       Za nieprzestrzeganie tych zakazów i nakazów grożą kary.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wągrowcu

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wągrowcu przypomina, iż nadal obowiązują nakazy zasłaniania ust i nosa w przestrzeniach zamkniętych
w tym w obiektach żywieniowo – żywnościowych (sklepy, markety, bary, restauracje, kawiarnie, itp.).

Obowiązek ten został nałożony nie tylko na klientów tych obiektów, ale również na pracowników mających bezpośredni kontakt z klientem (sprzedawcy, kasjerzy, kelnerzy, itp.).

Za nieprzestrzeganie tych nakazów grożą kary.