Facebook

Twitter

YouTube

ul. Gnieźnieńska 49, 62-100 Wągrowiec - Nr. tel.: 67 268 56 80

Profilaktyka antynikotynowa

Konkurs „Nie pal przy mnie, proszę”

Konkurs „Palić, nie palić- oto jest pytanie?”

Konkurs „Znajdź właściwe rozwiązanie”

Konkurs „Nie pal przy mnie, proszę”

Konkurs skierowany był do uczniów klas I-III szkół podstawowych, w których realizowany jest program o tej samej nazwie, co konkurs. Celem konkursu było uświadomienie dzieciom, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia oraz wykształcenie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacji, gdy inni przy nich palą. Zadanie konkursowe polegało na przygotowaniu tabliczki na drzwi o tematyce antynikotynowej, sugerującej zakaz palenia papierosów w obecności dzieci. Tabliczka mogła być wykonana w wersji kolorowej lub czarno-białej, techniką dowolną: kredki, farby, ołówek, itp., o formacie A4 jednostronnym. W konkursie w etapie szkolnym udział wzięło 503 uczniów z 8 szkół podstawowych, na etap powiatowy przesłano 24 prace. Komisja konkursowa oceniła prace biorąc pod uwagę zgodność z regulaminem oraz kreatywność uczestników.

Laureatami konkursu zostali:

I miejsce – Sebastian Jakubowski ze Szkoły Podstawowej w Niemczynie

II miejsce – Jacek Broniewski ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Wągrowcu

III miejsce – Kacper Rosiński ze Szkoły Podstawowej w Popowie Kościelnym

Wyróżniono następujących uczestników:

Zofia Jurasz z Zespołu Szkół w Gołańczy

Oliwia Fajek ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Wągrowcu

Amelia Jarzembowska ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Wągrowcu

Uczestnicy:

- Agata Smykowska, Maja Kubiak - Szkoła Podstawowa nr 2 w Wągrowcu,

- Amy Malczewska, Aleksandra Przybysz-Szkoła Podstawowa w Popowie Kościelnym

- Gabrysia Purczyńska - Szkoła Podstawowa nr 4 w Wągrowcu,

- Oliwia Samulska, Wiktoria Szymańska – Szkoła Podstawowa w Niemczynie,

- Michalina Grochowiak, Amelia Łasut, Nadia Górska - Zespół Szkół w Wapnie,

- Oliwia Dembska, Aleksandra Bromberek, Roksana Przybylska – Szkoła Podstawowa w Pawłowie Żońskim,

- Paulina Westfal, Milena Kliszewska, Martyna Kociszewska – Zespół Szkół w Żelicach,

- Julia Puweł, Oskar Woźnicki – Zespół Szkół w Gołańczy.

 

Konkurs „Palić, nie palić- oto jest pytanie?”

Konkurs wzorem lat ubiegłych zorganizowała Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Poznaniu. Konkurs skierowany był do uczniów klas V szkół podstawowych. Celem konkursu było zapobieganie paleniu tytoniu wśród młodzieży szkolnej poprzez kształtowanie postaw i zachowań przeciwtytoniowych, a także rozwijanie umiejętności dokonywania świadomych i przemyślanych decyzji.

Co roku konkurs przebiega pod tym samym hasłem „Palić, nie palić- oto jest pytanie?”. Zmienia się forma zadania dla uczestników. Tegorocznym zadaniem konkursowym było samodzielne przygotowanie rebusu z hasłem promującym niepalenie. Rebus powinien być wykonany w formie rysunku z napisem, znakiem, wykonany kredką, ołówkiem lub farbą, kolorowy lub czarno-biały i inne, nie może to być grafika komputerowa. Format A-4 jednostronny.

Konkurs obejmujmował etap szkolny, powiatowy i wojewódzki. W etapie szkolnym udział wzięło 237 uczniów. Na etap powiatowy konkursu przesłano 13 prac uczniów klas V z 12 szkół podstawowych z terenu powiatu. Komisja konkursowa etapu powiatowego konkursu oceniła prace biorąc pod uwagę zgodność z regulaminem, czytelność przekazu, pomysłowość i estetykę wykonania.

Laureatami konkursu zostali:

I miejsce – Karolina Malinowska ze Szkoły Podstawowej w Mieścisku

II miejsce – Maksymilian Jurek z Zespołu Szkół w Smogulcu
III miejsce –
Nikola Owecka z Zespołu Szkół w Morakowie

Wyróżniono następujących uczestników:

- Julia Gaudyn ze Szkoły Podstawowej w Pawłowie Żońskim,

- Kimbali Ajwang z Zespołu Szkół w Wapnie.

Uczestnicy:

Natalia Kręcichwost – SP w Pawłowie Żońskim,

Maja przybysz – Bodus – SP w Popowie Kościelnym,

Martyna Kaczyńska – SP w Lechlinie,

Mateusz Kaczor – ZS w Panigrodzu,

Eliza Raczyńska – SP 2 w Wągrowcu,

Rafał Jarzębowski – SP w Skokach,

Angelika Jaworowicz – ZS w Gołańczy,

Paulina Łapacz – SP w Niemczynie

 

Konkurs „Znajdź właściwe rozwiązanie”

Konkurs skierowany był do uczniów starszych klas szkoły podstawowej oraz uczniów szkół gimnazjalnych, w których realizowany jest program o tej samej nazwie, co konkurs. Celem konkursu było kształtowanie postaw i zachowań przeciwtytoniowych wśród młodzieży oraz rozwinięcie umiejętności określania korzyści przebywania w środowisku wolnym od dymu tytoniowego. Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu ulotki, związanej tematycznie z profilaktyką palenia tytoniu, skierowanej do osób młodych. Ulotka mogła być wykonana techniką plastyczną z możliwością wykorzystania grafiki komputerowej, - format ulotki– A5 dwustronny.

W konkursie w etapie szkolnym udział wzięło 560 uczniów z 15 szkół. Na konkurs nadesłano 52 prace. Komisja konkursowa oceniła ulotki, biorąc pod uwagę zgodność z regulaminem, pomysłowość oraz trafność argumentów.

Laureatami konkursu zostali:

I miejsce – Kinga Jaruzal z Zespołu Szkół w Wapnie

II miejsce – Weronika Narloch z MOW w Antoniewie

III miejsce – Maria Stachowiak z Gimnazjum w Wągrowcu

Wyróżniono następujących uczestników:

- Hanna Patelska z Zespołu Szkół w Panigrodzu

- Agata Andrzejczak ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Wągrowcu

Uczestnicy:

Anna Sielewicz, Patrycja Konieczna, Eliza Raczyńska z SP2 w Wagrowcu, Marika Fijołek, Patrycja Tomaszewska, Amelia Gier z SP w Jabłkowie, Magdalena Kwiatecka, Agata Nowicka, Zuzanna Ratajczak z SP w Rejowcu, Amelia Karczewska, Martyna Kaczyńska, Wiktoria Kruś z SP w Lechlinie, Maria Darul, Eliza Ptak, Ewa Białożyńska z ZS w Morakowie, Weronika Szczegielniak, Julianna Januchowska z SP4 w Wągrowcu, Dawid Nowak, Dominika Woźniak, Klaudia Gawrysiak z ZS w Gołańczy, Karina Czajkowska, Wiktoria Grzendzińska, Zuzanna Zmudzińska, Kinga Szymaniak, Partycja Chojnacka z ZS w Panigrodzu, Zuzanna Dembna, Jagoda Oelke, Maria Mroczkowska, Alicja Jendraszak z Gimnazjum w Mieścisku, Zuzanna Skoczylas, Małgorzata Rakowicz, Aleksandra Bryzik, Nikodem Sokołowski, Weronika Wlizło z ZS w Wapnie, Oliwier Czarnecki z ZS w Smogulcu, Aleksandra Grabowska, Anna Grabowska, Mikołaj Jarosz z Gimnazjum w Rąbczynie, Julia Stasiak, Oliwia Guział, Martyna Bielawska, Adrianna Wojtkowiak z Gimnazjum w Wągrowcu, Wiktoria Bugnacka, Gracjan Rajs, Zuzanna Frasońska z ZS w Żelicach, Emilia Brazewicz, Paulina Smurawa z MOW w Antoniewie.

 

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!!!

 

Prezentacja

Mapa strony

Logowanie

Strona logowania PSSE w Wągrowcu.
 

Mapa zagrożeń

Newsletter